Onze website maakt gebruik van functionele cookies voor de werking van de website. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren

Volg ons op:

Gedragsregels
                 

                      op én rondom de velden


 

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. SV Ratti toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont SV Ratti zich een goede gast.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras tot aan belijning (tijdens wedstrijden) is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
 5. Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines) en op speelvelden dienen nageleefd te worden. En daarbij is het gebruik/ verhandelen van soft-en harddrugs verboden.
 6. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-)intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van kwetsend, beledigend en opruiend taalgebruik via sociale media jegens anderen, die direct of indirect een relatie hebben met de vereniging.
 8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij een bestuurslid.
 11. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 12. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
Wie zich niet houdt aan de gedragsregels, kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden.
 

Hoofdsponsoren

Schildersbedrijf Peters