Onze website maakt gebruik van functionele cookies voor de werking van de website. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren

Volg ons op:

Geschiedenis

Het allereerste begin (1930 – 1935)

Al ver voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de voetbalsport een geliefde vrijetijdsbesteding, ook in Kranenburg. In september 1929 nam een Kranenburgs voetbalteam deel aan de ‘Seriewedstrijden’ die georganiseerd werden door voetbalvereniging Pax uit Hengelo. Andere deelnemers aan de seriewedstrijden waren UD Keijenborg, Hercules Vorden, Vitesse Ruurlo en Hagedissen Borculo. Allemaal namen van vergane glorie, evenals de naam Volharding waarmee het Kranenburgse team deelnam aan de ‘Seriewedstrijden’. Roemruchte namen uit die tijd waren Zelmus Vos, Jan Besseling (die ballen als vuurpijlen de lucht in knalde), de gebroeders Frans en Bertus Lichtenberg en Herman Takkenkamp. In die jaren stond de Katholieke Kerk niet toe, dat mensen van verschillende gezindten met elkaar gingen voetballen. Hierdoor bestonden er verschillende voetbalbonden, zoals de Katholieke ICVB. De scheiding van gezindten had tot gevolg dat veel voetbalverenigingen ter ziele gingen, hetgeen ook gold voor Volharing uit Kranenburg.

De officiële oprichting (1945)

De officiële oprichting van een voetbalvereniging in Kranenburg vond plaats op 26 juli 1945 in een klein kamertje in de Rooms Katholieke school aan de Ruurloseweg in Kranenburg. Een 20-tal mannen gaven zich op als lid van de vereniging en het eerst gekozen bestuur bestond uit de leden Bernhard Schoenaker (voorzitter), René Scholten (secretaris) en Hein Huitink (penningmeester). Tijdens de oprichting werd besloten, dat groen en wit de clubkleuren moesten worden. De club kreeg aanvankelijk de naam Avanti wat ‘hup, vooruit’ betekent. De leden van het eerste uur waren ook vastberaden om die naam eer aan te doen. Kranenburg was van oudsher een Katholieke gemeenschap en de kerk stond zeer positief tegenover het oprichten van een voetbalvereniging in Kranenburg. De nieuw opgerichte vereniging had daarom nog steeds een sterk Rooms-Katholiek karakter, evenals het Volharding van voor de oorlog. Het verschil was dat voetbalvereniging Avanti besloot zich aan te sluiten bij de Nederlandse Voetbal Bond, afdeling Gelderland. De oprichting van de voetbalvereniging in Kranenbrug hield wel in, dat er een geestelijk adviseur aangesteld moest worden voor de vereniging. Dit was destijds zeer gebruikelijk en voor Katholieke verenigingen zelfs verplicht. De geestelijk adviseur was iemand die adviezen gaf naar aanleiding van problemen binnen de vereniging, met name op het gebied van het geloof. De toenmalige kapelaan van het klooster in Kranenburg. Olivier Joosten werd gevraagd en bereid gevonden om als geestelijk adviseur te fungeren voor de voetbalvereniging. In de beginjaren heeft deze adviseur zeer veel betekent voor de nieuwe voetbalvereniging. Nadat de voetbalvereniging naar mening van de NVB aan de gestelde eisen had voldaan, kreeg men onverwacht bericht van de bond dat er naar een andere verenigingsnaam gezocht moest worden, omdat er reeds in Twello een vereniging bestond met de naam Avanti. Voor 23 september 1945 moest de Kranenburgse vereniging in volgorde van keuze een vijftal nieuwe verenigingsnamen op papier zetten, waaruit de bond een keuze kon maken. De namen Semper-Avanti en Kranenburg werden afgewezen door de bond, waardoor derde keus Ratti uiteindelijk door de NVB werd aangewezen als definitieve naam voor de voetbalvereniging uit Kranenburg. De voetbalvereniging ging dus voortaan door het leven als RKSV Ratti. Deze naam was op initiatief van geestelijk adviseur Olivier Joosten toegevoegd aan de lijst van mogelijke namen. De naam Ratti was afkomstig van paus Pius 11e Achille Ratti, die als kerkelijk leider zeer positieve opvattingen had over sport in het algemeen, hetgeen voor een geestelijke in die tijd ongewoon was.

Klik hier om het volledige verhaal in de Ratti Krant te lezen.

Hoofdsponsoren

Schildersbedrijf Peters