Onze website maakt gebruik van functionele cookies voor de werking van de website. Meer informatie over het hoe en waarom van deze Cookies is beschikbaar in onze privacyverklaring. privacyverklaring Accepteren

Volg ons op:

Vertrouwenspersoon

jeVertrouwenspersoon

Onze sportvereniging heeft als hoofddoel de leden de mogelijkheid te bieden om te voetballen.
Als bestuur zijn wij doorlopend bezig om hiervoor een zo goed mogelijke basis te bieden.
Bij het bereiken van ons hoofddoel is één van de belangrijkste uitgangspunten dat er gesport moet kunnen worden in een vertrouwde en veilige omgeving samen met andere personen.
Hoewel we naar zo’n veilige en vertrouwde omgeving streven, kunnen we die helaas niet garanderen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat jij, je partner, je kind(eren) of een andere bekende in een ongewenste situatie terecht komt bij onze vereniging.
Tegenwoordig is er veel aandacht voor pesten, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.
Omdat wij het als S.V. Ratti belangrijk vinden een veilige haven te bieden, hebben wij binnen de vereniging drie vertrouwenspersonen bereid gevonden om als eerste opvang aangaande mogelijk ongewenst gedrag op te treden.
Dat zijn Jan Kieskamp en Rachel Wichers. Zij beschikken over de kennis en de ervaring om goed als eerste opvang te kunnen en te mogen functioneren.
Mocht je dus onverhoopt te maken krijgen met ongewenst gedrag waarvan je melding wilt maken, schroom dan niet om met één van deze vertrouwenspersonen in gesprek te gaan. Zij bieden een luisterend oor en gaan discreet om met de signalen die zij krijgen. Ieder probleem vraagt om een eigen aanpak. De vertrouwenspersoon zal samen met jou kijken wat in de gegeven situatie het beste is om te doen.
Als het onderwerp een zodanig karakter heeft, dat verdere actie gewenst is, dan kunnen deze interne vertrouwenspersonen een vertrouwenspersoon van buiten de vereniging inschakelen.
Voor onze vereniging wil Henk van den Berg, voormalig bewoner van de pastorie, dat zijn.
Hij beschikt eveneens over de juiste kennis en ervaring om verdere stappen te kunnen ondersteunen.
Daar waar iemand dat nodig acht, kan de externe vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderd worden.

Voor de reglementen en het beleidskader die van toepassing zijn op de positie van de vertrouwenspersonen kun je onderstaande links aanklikken.
 
Interne vertrouwenspersonen:

Rachel Wichers mobiele nummer 06-10513071 email: rachelwichers@gmail.com

Jan Kieskamp mobiele nummer  06-25533250 email: kieskampj@gmail.com

Externe vertrouwenspersoon:

Henk van den Berg mobiele nummer  06-12900469 email: henk@deheerlykheit.nl
 
Het reglement en het beleidskader over  vertrouwenspersoon kan u vinden op onze site.

Bestuur S.V. Ratti


Bekijken / downloaden Vertrouwenspersoon sv Ratti KLIK HIER

Bekijken / downloaden Reglement vertrouwensperoon KLIK HIER

Bekijken / downloaden Beleidskader vertrouwenspersoon KLIK HIER

 

Hoofdsponsoren

Schildersbedrijf Peters