Kantine

Kantinerooster 2017-2018 - van af de Winterstop tot einde van het seizoen.

Voor het kantinerooster klik HIER.


AED

Sinds 1-11-2017 heeft SV RATTI de beschikking over een AED. We hopen het uiteraard niet maar in voorkomende gevallen kan die worden gebruikt door mensen die daarvoor geïnstrueerd zijn. Bij Ratti lopen er gelukkig al een aantal rond al dan niet opgeleid op initiatief van Ratti  of  werkgever en daarnaast zijn er via Kranenburgsbelang een aantal mensen geïnstrueerd.   Met name uit deze groep (een aantal van hen)  zullen ook direct naar ons complex toekomen als bij Ratti  iemand onwel wordt (hart) en 112 wordt ingeschakeld. Deze mensen krijgen namelijk een SMS-bericht omdat ze zijn aangemeld bij Hart Veilig wonen. Ondanks het feit dat er op de Kranenburg een AED hangt (bij de pastorie) heeft het bestuur toch besloten zelf een AED aan te schaffen omdat die direct ingezet kan worden. De tijd die is gemoeid om de AED ophalen bij de pastorie (zal ca 5 minuten duren) valt misschien nog binnen de normtijd maar toch wordt er al wat kostbare tijd verloren. Verder gaat het bestuur zeer binnenkort bezien of er nog extra mensen binnen Ratti een AED-training moeten volgen.
Omdat veel leiders, trainers en ook anderen een sleutel hebben van de buitendeuren kleedkamers kunnen ze ook gemakkelijk in de scheidsrechtersruimte waarvan de  (meestal) deur open is. Dit is de reden dat hij hier hangt en wellicht het meest veilig tegen beschadigingen etc. Buiten is geen optie en de kantine is omdat er minder sleutels zijn uitgegeven en je bovendien zit met het alarm een minder goede optie.
Soms is de scheidsrechterruimte nodig als kleedkamer, mocht dat problemen opleveren dan kan een leider regelen dat de AED even in de bestuurruimte wordt geplaatst achterin op de kast. Wel heel voorzichtig mee omgaan!  In de houder komt dan een blad met tekst dat de AED tijdelijk in de bestuursruimte ligt.
Ook is het zo dat, mocht er op school iets gebeuren, ook zij de AED kunnen gebruiken. Geldt ook als dichtbij ons complex iets gebeurt dat we dan de AED beschikbaar kunnen stellen. Dit is ook een voorwaarde die de veilingvereniging ons heeft gesteld bij het beschikbaar stellen van subsidie voor de AED en accessoires.
Gebeurt er iets tijdens een wedstrijd en is de scheidsrechterruimte toch afgesloten door een scheidsrechter en deze is even niet zo snel benaderbaar dan is het openen van deze ruimte met de reservesleutel toegestaan! Er zit er één aan de zgn thee-bos (hangt in keukenkast) en een andere de reservesleutel is neergehangen in de zogenaamde audiokast achter de bar buiten bereik van bezoekers uiteraard (bescherming eigendommen scheidsrechter).
NB: De AED zonder dat deze nodig is alleen in uitzonderingssituaties verplaatsen verplaatsen, zodat er niet iets mis kan gaan, beschadiging etc.
DE AED MOET ALTIJD IN OPTIMALE CONDITIES ZIJN, HIJ KAN IMMERS EEN LEVEN REDDEN!

 

Verjaardagskratje bier
Met ingang van 1 maart 2017 is het mogelijk dat iemand een kratje bier in de kantine koopt tegen een gereduceerd tarief van € 35,00 (ca 20% korting) om voor zijn/haar verjaardag te trakteren. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden namelijk:
-aanbod geldt tot en met 4 zondagen na de verjaardagsdatum
-het geldt voor minimaal en tevens maximaal 1 kratje bier
-het geldt alleen voor leden van SV  Ratti die 18 jaar of ouder zijn
-het geldt alleen in de weekenden dat er wedstrijden zijn gespeeld
-alleen de dienstdoende barmedewerker levert het kratje voor de genoemde prijs van € 35,00 en vinkt op de voorhanden zijnde lijst achter bar de naam van de jarige af   
-komt de naam van de jarige die zich meldt niet op de lijst voor dan contact opnemen met Nico Lichtenberg telefoon 06-28398433
-bij misbruik wordt de regeling door de kantinecommissie afgeschaft
.
 

 Airfryer
Dutch-PC heeft Ratti een airfryer geschonken waarvoor hartelijk dank! Tijdens bijzondere gelegenheden w.o. recepties, feestavonden e.d.  zal deze worden gebruikt voor het bereiden van kleine snacks zoals bitterballen etc.
 

Thermostaat
In het kader van zo zuinig mogelijk omgaan met energie is naast het ledverlichtingsproject kantine/kleedkamers, inclusief  een aantal sensoren (licht automatisch aan/uit), nu ook gekozen voor een nieuwe thermostaat in de kantine. Naast het handmatig bedienen kan bediening door leden van de KC en o.a. de terreinmeester nu ook op afstand (middels een app). Groot voordeel is dat je de verwarming vooraf kunt programmeren op basis van wat die week op de (voetbal) agenda staat. Ook is de thermostaat op afstand te regelen als deze bijvoorbeeld na handmatig inschakelen niet is teruggedraaid. Dit laatste gebeurde nog wel eens wat extra stookkosten met zich meebracht.


Pinnen in de kantine mogelijk
Vanaf januari 2017 is het mogelijk om in de kantine te pinnen. Het pin-apparaat is geleverd en geïnstalleerd. Voor het kantinepersoneel is een duidelijke instructie voorhanden. Met eventuele vragen kan men terecht bij één van de kantinecommissieleden. Dinsdagavond 10 januari 2017 was de primeur (Brian Heuvelink) van de eerste pinbetaling. Ook op andere data is er al veel gepind. Voordeel voor onze kantinebezoekers is dat men niet steeds contant geld op zak hoeft te hebben. Voor de club is het makkelijk en veilig dat het met belangrijk minder contant geld te maken heeft.


Ledverlichting
Sedert medio oktober 2016 zijn de oude lichtbakken in de kantine vervangen voor nieuwe LED-verlichting. Behalve dat deze lampen een strakke aanblik hebben in het plafond kost het ons ook beduidend minder energie en daardoor geld en dat is mooi meegenomen. Ook zijn er op een aantal plekken, waar niet constant licht nodig is, zoals de WC's en kleedkamers sensoren geplaatst zodat de lichten automatisch worden aan- en uitgeschakeld wat ook energiebesparend werkt.
Verder wordt onderzocht in hoeverre we dit moeten uitbreiden naar bv veldverlichting. Een kleine commissie bestaande uit leden van de kantinecommissie en de onderhoudscommissie houdt zich hier mee bezig.

Blijvende OPROEP! 
NOG STEEDS KANTINEVRIJWILLIGERS GEZOCHT!!
Wil jij, of heb jij vrienden, familie, buren of kennissen etc. die af en toe een kantinedienst willen draaien bij s.v.Ratti?
Het gaat hooguit om enkele keren per jaar en de kantinecommissie draagt zorg voor een goede instructie.
We hebben op dit moment te weinig vrijwilligers voor de kantine en willen voor de toekomst zoveel mogelijk voorkomen dat de teams zelf voor invulling moeten zorgdragen wat op dit moment nog wel het geval is.

Enthousiast? Meld je dan aan bij Frank Bouwmeester (06-54262577) of
Aad Althof (06-53163653).




 

Hoofdsponsoren

Schildersbedrijf Peters